Bach und BACH

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Orgelchoral “O Lamm Gottes, unschuldig” BWV 656

Robert Schumann (1810 - 1856)

Sechs Fugen über den Namen BACH Op 60
I.   Langsam
II.  Lebhaft
III. Mit sanften Stimmen
IV. Mäßig, doch nicht zu langsam
V.  Lebhaft
VI. Mäßig, nach und nach schneller

Johann Sebastian Bach

Praeludium und Fuge h-Moll

Barry Jordan